Duurzaamheid

Kringlooplandbouw

Kwalitatief goede zuivel

Duurzame landbouw omvat een breed scala aan werkwijzen. Ons geïntegreerde systeem van plantaardige en dierlijke productiepraktijken is ontworpen om resultaten op lange termijn te produceren. Onze werkwijze typeert zich door Kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw is bedoeld om koeienmest, wat over is gebleven, om te zetten in energie en zo een steentje bij te dragen aan het milieu. Door middel van een biogasinstallatie zetten wij de koeienmest om in elektriciteit. Hiermee is het mogelijk om 400 huishoudens volledig te voorzien van stroom. Door optimale toediening van de overblijvende mest wordt schade aan het milieu voorkomen. Het concept is dan ook geheel gebaseerd op recycling van milieuschadelijke stoffen. Zo voorkomen we dat er minder CO2 uitstoot ontstaat en profiteren we er ook nog eens van door energie op te wekken. Dit draagt bij aan de vruchtbaarheid van de grond.

Voor zover mogelijk lopen de koeien op onze boerderijen buiten. Hier kunnen ze vrij genieten van de buitenlucht. Daarnaast wordt op onze landbouw gebieden de koeienmest van onze eigen koeien toegepast en proberen we zo veel mogelijk transport van deze mest te voorkomen. Zo gaan we efficiënt om met zowel onze koeien als onze landbouwgronden én de grondstoffen.

Electriciteit

Biogas

Hiernaast maken wij ook gebruik van een biogasinstallatie, die de koeienmest omzet in elektriciteit. Hiermee is het mogelijk om 400 huishoudens volledig te voorzien van stroom.

Bij ons staat duurzaamheid centraal

Bij Koopman Farms zorgen wij ervoor dat onze processen binnen het bedrijf gericht zijn op het behoud van materialen en het hergebruiken van bepaalde producten, zoals de koeienmest voor de gewassen op het land en het opwekken van energie. In de komende jaren willen wij de duurzaamheid nog meer verbeteren en een nog milieubewuster bedrijf te worden. Bij alle boerderijen is dit een van de punten die centraal staat in ons beleid.

Zonne-energie

Zonnepanelen

Op de daken van onze stallen wordt zonne-energie opgewekt. Onze locaties in Duitsland zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. Met deze aanpak richten we ons ook op een duurzame opwekking van energie, wat de kringlooplandbouw ten goede komt.